יום הכיפורים

Yom Kippur

Yom Kippur always brings me back the memory of my late son OFER!
I am a non believer.
To Yom Kippur I emotionally relate because of my deep relation to the Jewish history, and my personal tragedies.

https://www.youtube.com/watch?v=yspXvbBPrXc
This is Yair Rosenblum composition of נתנה תוקף, a Byzantine- period text(פיוט)

which is discovered in the Cairo Genizah–The collection of some 400,000 Jewish manuscript fragments and Fatimid administrative documents that were found in the genizah or storeroom of the Ben Ezra Synagogue in Fustat or Old Cairo, Egypt. The centuries- (or millennial-) old text caught the eyes of Yair Rosenblum. He lived at the time in Kibbutz Beit Hashita — a small community in Jezreel Valley, which lost 11 of its sons in the 1973 Yom Kippur War. Yair put new life to the old text, and his composition became a memorial hymn. After is death, Yair Rosenblum was buried near my son OFER’s grave, in another small community, Kibbutz Einat, near my son OFER grave.
Leonard Cohen rephrased the old prayer נתנה תוקף:
“And who by fire, who by water
Who in the sunshine, who in the night time
Who by high ordeal, who by common trial
Who in your merry merry month of may
Who by very slow decay
And who shall I say is calling?
And who in her lonely slip, who by barbiturate
Who in these realms of love, who by something blunt
Who by avalanche, who by powder
Who for his greed, who for his hunger
And who shall I say is calling?
It became known in the entire world.
Here is Yair Rosenblum version:
יום הכיפורים : ונתנה תוקף ( הגבעתרון )
YOUTUBE.COM
יום הכיפורים : ונתנה תוקף ( הגבעתרון )
שיר תפילה ליום הכיפורים : מילים רבי אמנון ממגנצא , לחן : יאיר רוזנבלום . ביצוע : להקת הגבעתרון , סולן : חנןך אלבלק